سه پایه فون پرتابل

انواع سه پایه فون پرتابل برای آتلیه های سیار و عکاسی در مراسم ها مورد استفاده قرار می گیرند.

سه پایه فون پرتابل 

( 3 محصول وجود دارد )