پانتوگراف

پانتوگراف وسیله ای می باشد که بر روی سقف نصب شده و استودیو های عکاسی برا قرار ندادن وسیله ها بر روی زمین و جابجایی سریع تر ادوات از آن استفاده می کنند. پانتو گراف ها ار چند میله ثابت برا قرار گرفتن ریل حرکتی و چند بازو آکاردئونی برای اتصال لوازم تشکیل شده اند.

پانتوگراف 

( 2 محصول وجود دارد )