پرده فون و دستگاه فون (بریل)

به بک گراند مورد استفاده در عکاسی فون گفته می شود و به دستگاهی که پرده فون به آن متصل می شود دستگاه فون (بریل) می گویند.

شما می توانید انواع پرده های فون و دستگاه های فون را مشاهده و انتخاب کنید.

پرده فون و دستگاه فون (بریل) 

( 8 محصول وجود دارد )